Posted in april 2014

Den lange dagen

En stor stillhet, et enda større mørke. Det dramatisk røde mot det mørke, lidelsen mot tomheten. Kirken er mørk – tabernakelet er tomt, en stort mørke hviler over jorden. Prester i røde messeklær, lidelsen og martyriets farge. Korset, torturinstrumentet blir frelsens redskap.  «Frelsarverket so laut krevja, Herrens visdom hev sitt rom» (Crux fidelis- Ragnhild Foss … Les videre