MEGET ER FORSKJELLIG, MEN DET ER UTENPÅ Eller; Ikke noe snikk – snakk, økumenikk, takk!

Tekst: Jo Tenfjord
Noen barn er brune som et nystekt brø’
Noen barn er gule og noen barn er rø’
Noen barn er hvite, noen nesten blå.

På 60-tallet lød denne sangen fra de fleste av landets barneskoler, senere har man vel kommet til at teksten muligens kunne være rasistisk. Innholdet, derimot; Meget er forskjellig – men det er utenpå, kan være et utgangspunkt til å kaste lys over tittelens annen del;
Ikke noe snikk – snakk, økumenikk, takk!

Under min oppvekst i Stavanger for (altfor) mange år siden, hadde Bjellands fabrikker et godt slagord ; ”Ikke noe snikk-snakk, Bjellands hermetikk-takk”, og det er vanskelig å motstå fristelsen til å omskrive dette litt for å kunne sette lys på økumenikk.
Økumenikk i sin egentlige betydning betegner samarbeid og gjensidig forståelse mellom ulike kristne trossamfunn, og i forlengelsen av dette snakker man om interreligiøsitet; samarbeid og forståelse mellom ulike religioner. (Ordet økumenikk er gresk: oikoumene, «den bebodde verden»)

Jeg opplever at økumenikktanken, eller den økumeniske ånd er blitt temmelig neddempet blant mange av oss katolikker de senere år, og spør meg selv om dette skyldes;

1)- at vi er kommet langt og at forståelsen er stor, hvilket skulle være å håpe
2)- at vi katolikker er blitt oss selv nok, hvilket ubetinget er å frykte

II Vatikankonsil gjorde det klart for alle og enhver at man nå var innstilt på økumenikk, dette kan man bl.a lese i dekretet om økumenikk (Unitatis redintegratio)

Paragraf 12 lyder slik ;
Måtte alle kristne bekjenne for alle folk sin tro på den ene og treenige Gud, på den menneskevordne Guds Sønn, vår Herre og Frelser. Måtte de alle ved felles anstrengelser i gjensidig aktelse avlegge vitnesbyrd om vårt håp som aldri blir gjort til skamme. I vår tid da samarbeidet på det sosiale felt har fått et så stort omfang, blir alle mennesker faktisk kalt til å ta del i det felles arbeid, og da så meget mere de som tror på Gud, og fremfor alt alle de kristne som jo påberoper seg Kristi navn. Et samarbeid mellom alle kristne gir de bånd som allerede knytter dem til hverandre et levende uttrykk, og bringer Kristi, Tjenerens åsyn bedre frem i lyset. Dette samarbeid, som allerede er innledet i en rekke nasjoner, bør utvides mere og mere, især i de deler av verden hvor en rask sosial og teknisk utvikling pågår. Det gjelder å vurdere menneskeverdet rett, fremme fredsarbeidet, anvende Evangeliet i den sosiale sektor, støtte kunst og vitenskap i Kristi ånd, effektivt bekjempe vår tids plager såsom sult og andre ulykker, analfabetisme og nød, mangel på boliger eller urettferdig fordeling av rikdommene. Takket være et slikt samarbeid vil alle de som tror på Kristus, lettere kunne innse hvorledes de skal lære hverandre bedre å kjenne og få øket aktelse for hverandre, og dermed forberedes veien frem til de kristnes enhet.

Tankene vi leser her i dette sitatet er umåtelig viktige, spesielt i en tid hvor kirken vår etter mitt skjønn vender seg mer og mer mot seg selv, i det minste i vårt lokale europeiske miljø. Det er sikkert mange forklaringsmodeller på dette, og man skal selvsagt akseptere at tidene forandrer seg, og med dem interesser og prioriteringer. Jeg tillater meg likevel å bringe dette temaet på bane;
70 og 80-tallets entusiasme og begeistring har ebbet ut, og de økumeniske ildsjeler er blitt færre og færre. Dette er en uheldig, for ikke å si skremmende utvikling både for oss katolikker og ikke minst for vårt forhold til andre kristne.
Hva har skjedd, og hvorfor?
Da jeg i sin tid gikk på Operaskolen, jobbet vi mye med rolletolkning og rollefordypning, og utgangspunktet var alltid de fire H-er, Hvem Hva, Hvor og Hvorfor
Disse fire H –ene kan vi også bruke i vår sammenheng;
HVEM angår økumenikk?
HVA er økumenikk?
HVOR er det økumenikk?
HVORFOR skal vi være økumeniske?

Som man vil se av denne lille H-modellen, sentrerer den problematikken mer og mer fra den første til den siste H. Den enkelte leser kan selv ha sine egne svar, men jeg vil likevel legge noen føringer inn i betraktningen.
HVEM angår økumenikk?
Økumenikk angår oss, alle kristne bør arbeide for større samarbeid mellom ulike trossamfunn. I vår aktuelle, norske katolske kirke, er dette kanskje ikke den øverste posten på prioriteringslisten. Hvordan kan vi på samme tid få en enhet oss katolikker mellom og åpenhet utad? Det er forståelig at våre egne utfordringer gir lite spillerom og krefter for økumenisk arbeid og ikke minst interesse for dette.
Eldre katolikker kan huske perioder hvor det ikke var noen selvfølge for enkelte andre kristne at vi katolikker var helt ”kristne”, i dag er vår egen utfordring kanskje å være helt klare på at kristne fra andre trossamfunn er like gode kristne som vi selv anser oss for å være. Den prekonsiliære tanken om at ”utenfor Kirken (den katolske) ingen frelse” er et for lengst forbigått stadium, og heldigvis for det.
Det er sunt å omgås og et fransk ordtak sier ”Pour aimer il faut connaître” (for å elske må man kjenne). Økumenisk arbeid er nettopp det å omgås, å lære hverandre å kjenne og til syvende og sist å bli glad i hverandre.

HVA er økumenikk?
Økumenikk er som nevnt over ”samarbeid mellom ulike kristne trossamfunn”, det være seg på et offisielt plan så vel som et mer personlig og privat.
Jeg vil oppfordre alle katolikker til å sette seg i kontakt med og å utvikle de økumeniske forbindelser i det lokalsamfunnet man befinner seg i. I årenes løp har jeg selv vært heldig og fått samarbeide mye med våre trossøsken, og jeg merker at min egen respekt for ”da andre” øker i takt med kunnskapen om dem.

HVOR er det økumenikk?
Økumenikk og økumenisk arbeid er noe vi alle kan gjøre, det være seg enten mer offisielt eller rent privat ved å omgås våre brødre og søstre i troen.

HVORFOR skal vi være økumeniske?
Argumentasjonen for dette står å lese i punktene over, og disse skal jeg ikke gjenta, men bare anspore til fornyet økumenisk interesse og engasjement

Vårt samfunn har behov for at vi som er troende mennesker viser igjen, og at våre standpunkter er tydelige og profilerte . Samfunnet trenger en menneskeverdets revolusjon, og da må alle vi kristne stå sammen.
Et av Oslopoeten Rudolf Nilsens mest kjente dikt er ”Revolusjonens røst” og ordene i diktets to siste vers kan kanskje mane til refleksjon;

Gi mig de brendende hjerter, som aldri gir tapt for tvil,
som aldri kan kues av mismot og trues av sorger til hvil,
men møter hver seier, hvert nederlag med det samme usårlige smil.

Ja, gi mig de beste blandt dere, og jeg skal gi dere alt.
Ingen kan vite før seiren er min hvor meget det virkelig gjaldt.
Kan hende det gjelder å redde vår jord. De beste blandt dere er kalt.

Tenfjords barnevise, hvor jeg siterte første vers i starten, er langt mer fredsommelig i sin språkbruk, men utfordringen er like stor og helt sammenfallende med Rudolf Nilsens.

Tenk om de kunne leke sammen alle sammen
Da fikk vi en rekke fra Afrika til Drammen
Noen ville le og noen ville skrike
Meget ble forskjellig, men inni var de like

Kan hende det gjelder å redde vår jord. De beste blandt dere er kalt.

Reklamer

2 thoughts on “MEGET ER FORSKJELLIG, MEN DET ER UTENPÅ Eller; Ikke noe snikk – snakk, økumenikk, takk!

  1. Tankevekkende innlegg. Men jeg kan ikke unngå å stille spørsmålstegn til selve overskriften: «Meget er forskjellig, men det er utenpå» – jo men er det slik da? Hvis vi skal møte andre mennesker, uansett deres livssyn forøvrig, som mennesker, betyr ikke det å ta innover seg deres ulikhet, at de faktisk Er forskjellige, og at dette ikke kun er utenpå? Er ikke nettopp i erkjennelsen av dette at virkelig toleranse og humanisme ( og økumenikk) kan begynne?

    • Ja, selvsagt, Andreas – du har nok helt rett i dette; men det var så fristende å bruke sitatet. Vi må absolutt ta in over oss at vi er forskjellige, ta ulikhetene på alvor og respektere hverandre. Dette er det eneste håpet om å komme videre i ekumenisk arbeid. takk for klok kommentar!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s